Pizza Bò Băm Size-M

by PiSan LTT

Bò Băm Hảo Hạng, Tiêu Đen, Ngô Ngọt, Phủ Phô Mai Mozzarela, Trên Nền Xốt Cà Chua....

Pizza Bò Băm Size-S

by PiSan LTT

Bò Băm Hảo Hạng, Tiêu Đen, Ngô Ngọt, Phủ Phô Mai Mozzarela, Trên Nền Xốt Cà Chua....

Pizza Xá Xíu Size-XL

by PiSan LTT

Xá Xíu Với 17 Các Gia Vị Khác Nhau,Ngô Tươi,Tương Cà,Phủ Phô Mai mozzarella....

Pizza Xá Xíu Size-M

by PiSan LTT

Xá Xíu Với 17 Các Gia Vị Khác Nhau,Ngô Tươi,Tương Cà,Phủ Phô Mai mozzarella...

Pizza Xá Xíu Size-S

by PiSan LTT

Xá Xíu Với 17 Các Gia Vị Khác Nhau,Ngô Tươi,Tương Cà,Phủ Phô Mai mozzarella...

Pizza Xúc Xích Size-Xl

by PiSan LTT

Đế Pizza Kết Hợp Xúc Xích Nướng,Ngô Ngọt,Phủ Một Lớp Phô Mai Đặc Trưng Của Pháp.....

Pizza Xúc Xích Size-M

by PiSan LTT

Xúc Xích,Ngô Ngọt,Trên Nền Sốt Cà Chua Độc Đáo,Phủ Phô Mai Mozzarella....

Pizza Xúc Xích Size-S

by PiSan LTT

Đế Pizza Kết Hợp Xúc Xích Nướng,Ngô Ngọt,Phủ Một Lớp Phô Mai Pháp.....

Pizza Xúc Xích Size-Xl

by FiveStar Thường Tín

Thành phần: đế pizza, tương cà, xúc xích, ngô ngọt, phô mai morazzela.....

Pizza xá xíu size-XL

by PiSan LTT

Thành phần : đế pizza, tương cà, xà xíu, ngô ngọt, phô mai morazzela.....

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ