Trà sữa Dưa vàng

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Táo xanh

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Caramen

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Chanh leo

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Việt Quất

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Kiwi

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Nho đen

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa socola

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Bạc hà

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Dâu tây

by FiveStar Thường Tín

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ