Trà Chanh Việt quất

by FiveStar Thường Tín

Cốt Trà, Nước Đường,Chanh,Hương Liệu Tạo Vị Việt Quất

Trà Chanh kiwi

by FiveStar Thường Tín

Cốt Trà, Nước Đường, Cốt Chanh,Hương Liệu Tạo Vị KiWi....

Trà Chanh dâu tây

by FiveStar Thường Tín

Cốt Trà,Đường, Hương Liệu Tạo Vị Dâu Tây......

Trà Chanh chanh leo

by FiveStar Thường Tín

Cốt Trà, Đường, Hương Liệu Tạo Vị Chanh Leo.......

Trà Chanh Truyền Thống

by FiveStar Thường Tín

Topping Kem tươi

by Pizza San Tân Mai

Topping Trân Châu Đen

by Pizza San Tân Mai

Topping Trân châu trắng 3Q

by Pizza San Tân Mai

SCD Dâu Tây L

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Sữa Tươi, Hương Liệu Dâu Tây.....

SCD Dâu Tây M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Sữa Tươi, Hương Liệu Dâu Tây.....

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ