SCD Việt Quất L

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua Và Sữa Tươi, Hương Liệu Việt Quất.....

SCD Việt Quất M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua Và Sữa Tươi, Hương Việt Quất.....

SCD Matcha L

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Sữa Tươi, Bột Matcha.....

SCD Matcha M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Sữa Tươi, Bột Matcha.....

SCD Cacao L

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua Và Sữa Tươi, Bột Cacao.....

SCD Cacao M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua Và Sữa Tươi, Bột Cacao.....

SCD Nguyên Vị L

by Pizza San Tân Mai

SCD Nguyên Vị - M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua Thạch L

by Pizza San Tân Mai

Thành phần: Sữa Chua, Thạch Dừa, Đường,......

Sữa Chua Thạch M

by Pizza San Tân Mai

Thành phầnL: Sữa Chua, Thạch Dừa, Đường,......

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ