Chanh Dây Sữa Chua L

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Hương Dâu Tây, Đường,......

Chanh Dây Sữa Chua M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Hương Dâu Tây, Đường,......

Dâu Tây Sữa Chua L

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Hương Dâu Tây, Đường,......

Dâu Tây Sữa Chua M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Hương Dâu Tây, Đường,......

Việt Quất Sữa Chua L

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Hương Việt Quất, Đường,......

Việt Quất Sữa Chua M

by Pizza San Tân Mai

Sữa Chua, Hương Việt Quất, Đường,......

MATCHA latte L

by Pizza San Tân Mai

Bột Trà Xanh Matcha, Sữa Tươi, Đường, Đá.......

MATCHA latte M

by Pizza San Tân Mai

Bột Trà Xanh Matcha, Sữa Tươi, Đường, Đá.......

Trà Đào Cam Xả L

by Pizza San Tân Mai

Trà Đào, Cốt Chanh, Xả, Cam, Syrup Đào, Đá Viên....

Trà Đào Cam Xả M

by Pizza San Tân Mai

Trà Đào, Cốt Chanh, Xả, Cam, Syrup Đào, Đá Viên....

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ