Trà Đào L

by Pizza San Tân Mai

Trà Đào, Cốt Chanh, Syrup Đào,Đá Viên....

Trà Đào M

by Pizza San Tân Mai

Trà Đào, Cốt Chanh, Syrup Đào,Đá Viên....

Olong Hoa Hồng L

by Pizza San Tân Mai

Cốt Trà Olong, Đá Viên, Siro Hoa hồng....

Olong Hoa Hồng M

by Pizza San Tân Mai

Cốt Trà Olong, Đá Viên, Siro Hoa hồng....

Olong vải L

by Pizza San Tân Mai

Cốt Trà Olong, Đá Viên, Siro Vải....

Olong vải M

by Pizza San Tân Mai

Cốt Trà Olong, Đá Viên, Siro Vải....

Hồng trà Chanh Dây L

by Pizza San Tân Mai

Cốt Hồng Trà, Đá Xay, Hương Liệu Tạo Vị Chanh Dây....

Hồng trà Chanh Dây M

by Pizza San Tân Mai

Cốt Hồng Trà, Đá Xay, Hương Liệu Tạo Vị Chanh Dây.....

Hồng trà Việt Quất L

by Pizza San Tân Mai

Cốt Hồng Trà, Đá Xay, Hương Liệu Tạo Vị Việt Quất.....

Hồng trà Việt Quất M

by Pizza San Tân Mai

Cốt Hồng Trà, Đá Xay, Hương Liệu Tạo Vị Việt Quất.....

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ