PizzaSan FOOD Nguyên Liệu F&B

Trà Thái

by FiveStar Thường Tín

Chanh Leo Sữa

by FiveStar Thường Tín

Me Đá

by FiveStar Thường Tín

Cacao

by FiveStar Thường Tín

Trà đào

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Dưa vàng

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Táo xanh

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Caramen

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Chanh leo

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Việt Quất

by FiveStar Thường Tín

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ