PizzaSan FOOD Nguyên Liệu F&B

Trà sữa Kiwi

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Nho đen

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa socola

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Bạc hà

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa Dâu tây

by FiveStar Thường Tín

Trà sữa truyền thống

by FiveStar Thường Tín

Trà Tắc nha đam

by FiveStar Thường Tín

Trà tắc hương lài

by FiveStar Thường Tín

Cốt Trà Nhài, Tắc Tươi, Nước Đường........

Trà Chanh Nha đam

by FiveStar Thường Tín

Cốt Trà,Đường, Chanh, Nha Đam.....

Trà Chanh Xoài

by FiveStar Thường Tín

Cốt Trà,Đường,Chanh,Hương Liệu Tạo Vị Xoài

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ