PizzaSan FOOD Nguyên Liệu F&B

Pizza Thập Cẩm Size -S

by PiSan LTT

Thịt Bò,Ngô, Xúc Xích Nướng Với Sốt Tương Cà Độc Đáo, Phủ Phô Mai Pháp....

Pizza Bò Băm Size-Xl

by PiSan LTT

Bò Băm Hảo Hạng, Tiêu Đen, Ngô Ngọt, Phủ Phô Mai Mozzarela, Trên Nền Xốt Cà Chua....

Pizza Bò Băm Size-M

by PiSan LTT

Bò Băm Hảo Hạng, Tiêu Đen, Ngô Ngọt, Phủ Phô Mai Mozzarela, Trên Nền Xốt Cà Chua....

Pizza Bò Băm Size-S

by PiSan LTT

Bò Băm Hảo Hạng, Tiêu Đen, Ngô Ngọt, Phủ Phô Mai Mozzarela, Trên Nền Xốt Cà Chua....

Pizza Xá Xíu Size-XL

by PiSan LTT

Xá Xíu Với 17 Các Gia Vị Khác Nhau,Ngô Tươi,Tương Cà,Phủ Phô Mai mozzarella....

Pizza Xá Xíu Size-M

by PiSan LTT

Xá Xíu Với 17 Các Gia Vị Khác Nhau,Ngô Tươi,Tương Cà,Phủ Phô Mai mozzarella...

Pizza Xá Xíu Size-S

by PiSan LTT

Xá Xíu Với 17 Các Gia Vị Khác Nhau,Ngô Tươi,Tương Cà,Phủ Phô Mai mozzarella...

Pizza Xúc Xích Size-Xl

by PiSan LTT

Đế Pizza Kết Hợp Xúc Xích Nướng,Ngô Ngọt,Phủ Một Lớp Phô Mai Đặc Trưng Của Pháp.....

Pizza Xúc Xích Size-M

by PiSan LTT

Xúc Xích,Ngô Ngọt,Trên Nền Sốt Cà Chua Độc Đáo,Phủ Phô Mai Mozzarella....

Pizza Xúc Xích Size-S

by PiSan LTT

Đế Pizza Kết Hợp Xúc Xích Nướng,Ngô Ngọt,Phủ Một Lớp Phô Mai Pháp.....

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ