Pizza Bò Bằm S

by Pizza San Tân Mai

Bò Băm Hảo Hạng, Tiêu Đen, Ngô Ngọt, Phủ Phô Mai Mozzarela, Trên Nền Xốt Cà Chua....

Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ