Pham Cong Food

Quy Chế Hoạt Động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT NEEDFOOD

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI CÔNG TY TNHH PHẠM CÔNG, QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG VIỆC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TMĐT ỨNG DỤNG NEEDFOOD. THỎA THUẬN NÀY LÀ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ GIỮA HAI BÊN. BẰNG CÁCH NHẤP CHUỘT VÀO NÚT “ĐỒNG Ý”, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THAO TÁC NHẤP CHUỘT NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI VIỆC HAI BÊN ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.

I.Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood(sau đây có thể được gọi tắt là “Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood”) do Công ty TNHH Phạm Công(Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Needfood chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm/dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Needfood phải minh bạch và chính xác.

Sản phẩm/dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT và Website/Ứng dụng khuyến mại trực tuyến Needfood phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT và Website/Ứng dụng khuyến mại trực tuyến Needfood.

II.Quy định chung

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood: là Website/Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT và Website/Ứng dụng khuyến mại trực tuyến do Công ty TNHH Phạm Công phát triển với tên Website/Ứng dụng: Needfood (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood”).

Định nghĩa chung:

Nhà cung cấp: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Needfood bao gồm: mở gian hàng đăng bán sản phẩm/dịch vụ phù hợp với các loại hình sản phẩm/dịch vụ được cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood; đăng thông tin khuyến mại, bán Voucher giảm giá để sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của mình.

Người tiêu dùng (khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc mua sản phẩm/dịch vụ được đăng tải trên Needfood của nhà cung cấp. Người tiêu dùng có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả nhà cung cấp lẫn khách hàng.

Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm/dịch vụ trên Website/Ứng dụng.

Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood cung cấp.

Khi bạn đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể mua sản phẩm/dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên Website/Ứng dụng.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

III.Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

Khi có nhu cầu mua hàng/sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood, khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Đối với Needfood

- Tìm kiếm, nhập vị trí giao hàng

- Tham khảo thông tin sản phẩm/dịch vụ

- Chọn sản phẩm/dịch vụ cần đặt

- Chọn “Thêm vào giỏ”

- Chọn “Tiếp tục”

- Điền đầy đủ thông tin liên hệ, thời gian giao hàng

- Chọn “Mua ngay”

2.Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…)

Để thiết lập kết nối với TMĐT Ứng dụng NEEDFOOD đối tác (Người bán hàng, nhà cung cấp…) thực hiện theo các bước sau đây

- Tạo kho

- Tạo danh mục hàng hóa

- Tạo đơn vị hàng hóa

-  Khai báo thông tin sản phẩm bao gồm thông tin sản phẩm, mã sản phẩm, hạn sử dụng, mã vạch sản phẩm, giá bán, đơn vị tiền, trạng thái, đơn vị hàng hóa, số lượng

- Khai báo mô tả chi tiết bao gồm mô tả ngắn và mô tả cụ thể

- Khai báo hình ảnh sản phẩm

- Cài đặt nâng cao. Lựa chọn kết nối với TMĐT Ứng dụng Needfood (Kết nối online)

Hình ảnh: Giao diện quản lý sản phẩm/Thông tin sản phẩm của đối tác

Để thiết lập nhận đơn hàng và giao hàng thông qua kết nối TMĐT Ứng dụng Needfood. Đối tác(Người bán hàng, nhà cung cấp…) thực hiện theo các bước sau

  • Khi khách hàng đặt đơn hàng trực tuyến qua TMĐT Ứng dụng Needfood. Đối tác nhận được thông báo. Đơn hàng đặt trực tuyến sẽ xuất hiện trong thư mục Quản lý đơn hàng/Thông tin đơn hàng
  • Đối tác (Người bán hàng, nhà cung cấp…)  lựa chọn vào đơn hàng mới (Đơn hàng online) và chuyển trạng thái Mới tạo sang đang giao hàng, chỉ định nhân viên giao hàng của mình để tiến hành nhận đơn hàng

Hình ảnh: Giao diện Quản lý đơn hàng

Hình ảnh: Giao diện quản lý đơn hàng/Thông tin đơn hàng

3.Quy trình giao nhận vận chuyển;

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp phí vận chuyển cho người giao hàng do nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển

- Khi nhận được đơn hàng Needfood sẽ chuyển đơn hàng đến nhà cung cấp, nhà cung cấp sẽ xác nhận lại thông tin khách hàng và thông báo chính sách vận chuyển của nhà cung cấp

- Mức phí vận chuyển và chính sách giao nhận sẽ do nhà cung cấp quy định, hoặc do nhà cung cấp và khách hàng tự thỏa thuận với nhau.

- Ứng dụng Needfood sẽ yêu cầu nhà cung cấp phải trình bày thông tin về chính sách vận chuyển trong phần “Mô tả”.

- Khách hàng nên tham khảo các chính sách do nhà cung cấp quy định hoặc khi đặt hàng phải có thỏa thuận với nhà cung cấp về hình thức giao nhận hàng hóa.

- Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc có tranh chấp với nhà cung cấp, khách hàng có thể liên hệ đến BQL Ứng dụng Needfood để được hỗ trợ trong khả năng.

4.Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Khi báo hủy, khách hàng gọi trực tiếp cho tổng đài Needfood qua số: 091617 45 54

Trong trường hợp cần thiết, nhân viên tổng đài Needfood sẽ gọi để xác nhận với khách hàng.

Tài khoản người dùng của khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ bị khóa vĩnh viễn khi nhân viên giao hàng, giao hàng đến mà không có người nhận trong 2 lần liên tiếp mà không có lý do chính đáng.

5.Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood không phải là nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ nên việc đổi trả sản phẩm/dịch vụ sẽ được thực hiện theo chính sách của từng nhà cung cấp .

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood yêu cầu nhà cung cấp trình bày đầy đủ thông tin về chính sách đổi trả hàng.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood khuyến cáo khách hàng phải đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho nhà cung cấp tìm hiểu về việc đổi trả hàng trước khi quyết định mua hàng.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ hỗ trợ khách hàng trong khả năng cho phép về việc đổi trả sản phẩm/dịch vụ.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ không hỗ trợ khách hàng trong việc đổi trả sản phẩm/dịch vụ trong trường hợp tình trạng hư hỏng, mất mát của sản phẩm/dịch vụ không do Web/Ứng dụng Needfood hoặc phía nhà cung cấp.

6.Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;

Nhà cung cấp phải có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về chất lượng sản phẩm/dịch vụ được đăng ký tại gian hàng của mình. Đồng thời, nhà cung cấp phải bảo đảm về chất lượng, độ an toàn và tính hợp pháp của sản phẩm/dịch vụ.

Trường hợp nhà cung cấp sử dụng dịch vụ mở gian hàng, đặt quảng cáo trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood, nếu xảy ra lỗi/có yêu cầu điều chỉnh, Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ tiến hành sửa chữa, thay đổi nội dung theo đúng yêu cầu của nhà cung cấp.

7.Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood và nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng/người tiêu dùng liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood và thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1:Thành viên khách hàng/người tiêu dùng khiếu nại về hàng hóa của nhà cung cấp qua email: contact@Needfood.vn, Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.

• Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên khách hàng/người tiêu dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng/người tiêu dùng để giải quyết tranh chấp đó.

• Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng/người tiêu dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Khách hàng/người tiêu dùng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH PHẠM CÔNG

Địa chỉ: 5/560/27 Nguyễn Văn Cư, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

Email: contact@Needfood.vn

Quy định khiếu nại, cảnh báo, tranh chấp

1. Tất cả các bài đăng không đủ các điều kiện dưới đây sẽ bị khóa

- Đối tượng bị phản ánh là thành viên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood

- Sự việc phải liên quan đến việc sử dụng của thành viên đó trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood

- Phải có bằng chứng cụ thể

- Không có ngôn từ xúc phạm, chửi tục, hăm dọa

2. Khi khiếu nại phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có:

- Tài khoản của người khiếu nại

- Link dẫn chứng liên quan

Công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng/người tiêu dùng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các nhà cung cấp, đối tác đăng bán sản phẩm/dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến thành viên (mua hoặc bán) cho người bị hại. Công ty tích cực kết nối các bên để đàm phán, thỏa thuận các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình giao dịch. Công ty hỗ trợ các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu liên quan đến các vụ việc giao dịch diễn ra trên sàn.

Các bên bao gồm nhà cung cấp, khách hàng/người tiêu dùng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với nhà cung cấp hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Công ty sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến khách hàng/người tiêu dùng và nhà cung cấp nếu được khách hàng/người tiêu dùng hoặc nhà cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi nhà cung cấp, khách hàng/người tiêu dùng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho  ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về nhà cung cấp: Công ty sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Công ty sẽ xem xét chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp đó trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood đồng thời yêu cầu nhà cung cấp bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên khách hàng/người tiêu dùng, nhà cung cấp, thì một trong 2 bên khách hàng/người tiêu dùng và nhà cung cấp sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng.

IV.Quy trình thanh toán

1.Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

 Thanh toán sau bằng tiền mặt (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

Bước 1: Khách hàng chọn địa điểm, chọn món

Bước 2: Khách hàng đặt hàng, nhập thông tin vận chuyển

Bước 3: Needfood sẽ gửi thư điện tử thông báo tới khách hàng và người bán về đơn hàng mới khách hàng vừa tạo

Bước 4: Nhà cung cấp xác nhận thông tin giao hàng, nhân viện giao hàng

Bước 5: Nhà cung cấp chuyển hàng

Bước 6: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.

2.Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website/ứng dụng NEEDFOOD

 Cách 1: Thanh toán sau bằng tiền mặt (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

Bước 1: Khách hàng dùng thử

Bước 2: Khách hàng ký kết hợp đồng theo quý, năm hoặc trọn đời

Bước 3: Admin xác thực và kích hoạt theo đúng hợp đồng đã được ký kết

Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt./

Cách 2: Thanh toán bằng chuyển khoản

Bước 1: Khách hàng dùng thử

Bước 2: Khách hàng ký kết hợp đồng theo quý, năm hoặc trọn đời

Bước 3: Admin xác thực và kích hoạt theo đúng hợp đồng đã được ký kết

Bước 4: Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản và nhận hàng./

V.Đảm bảo an toàn giao dịch

Nhà cung cấp phải trình bày thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) khi đăng ký tham gia tạo địa điểm trên Needfood.

Khách hàng phải trình bày thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) khi đăng ký tham gia mua hàng trên Needfood.

Nhà cung cấp hoặc Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về mình với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Needfood không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của mình với người khác.

Khách hàng tham khảo thông tin về nhà cung cấp, chất lượng hàng hóa bằng cách liên hệ trước với nhà cung cấp.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để  can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ  bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp  luật yêu cầu

VI.Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên).

Đây là các thông tin mà Ứng dụng Needfood cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

- Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng Needfood.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ứng dụng Needfood.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH PHẠM CÔNG

Trụ sở chính: 5/560/27 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

Email: contact@Needfood.vn  

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng dụng Needfood thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ứng dụng Needfood sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email: contact@Needfood.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Ứng dụng Needfood được Ứng dụng Needfood cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ứng dụng Needfood.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ứng dụng Needfood sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ứng dụng Needfood.

Ban quản lý Ứng dụng Needfood yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, , …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý Ứng dụng Needfood không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII.Quản lý thông tin xấu

Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT và  Needfood về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên đăng tin địa điểm, sản phẩm/dịch vụ sai chuyên mục Ban quản trị Needfood sẽ gửi email thông báo và điều chỉnh

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT và  Needfood vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát   tán   virus   gây   hư   hại   tới   hệ   thống,    cấu    hình,    truyền   tải   thông    tin   của    Sàn  giao dịch TMĐT và  Needfood hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT và  Needfood cung cấp cho một  bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT và  Needfood trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Needfood dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT và  Needfood.

Thành viên không được sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa, xâm phạm thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến thành viên khác, cộng đồng, BQL Sàn giao dịch TMĐT Needfood hay chống phá nhà nước, chính phủ khi thực hiện bình luận hoặc đăng tải thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Needfood.

Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Needfood:

Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

•        Rượu các loại;

•        Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

•        Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;

•        Các chất ma túy;

•        Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;

•        Đèn trời;

•        Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;

•        Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

•        Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

•        Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

•        Hóa chất độc; Tiền chất;

•        Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

•        Thực vật, động vật hoang dã;

•        Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

•        Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được  sử dụng tại Việt Nam;

•        Các loại trang thiết bị y tế chưa được  phép sử dụng tại Việt Nam

•        Các loại  mỹ phẩm  y tế  chưa  được  công bố  với  cơ  quan có thẩm quyền;

•        Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)

•        Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)

Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

•        Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.

•        Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.

•        Đối với các mặt hàng phần mềm có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.

•        Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm/dịch vụ trên Needfood

•        Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

•        Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

•        Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

•        Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ,  thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

•        Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

•        Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

•        Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood

Thành viên gửi thông tin về giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các loại hình sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng Needfood đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung để bộ phận này tiến hành đăng tải thông tin hộ. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên ứng dụng.

Các thông tin địa điểm thành viên đăng tải sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Needfood kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

Needfood sẽ toàn quyền loại bỏ các bài đăng vi phạm phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Needfood chuyển sang chuyên  mục khác cho là hợp lý.

Needfood giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên hệ thống mà không cần báo trước.

Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/khách hàng phản ánh, Công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.

Đối với bình luận của thành viên, Công ty sẽ tiến hành loại bỏ những bình luận vi phạm nội quy đăng tin của Công ty đã quy định tại “Quy chế hoạt động”

Khi phát hiện nhưng nội dung thông tin sai phạm, thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến thành viên. Nếu vi phạm vẫn tái diễn từ lần thứ ba trở đi, Ban quản lý sẽ xem xét khóa tài khoản thành viên vĩnh viễn.

VIII.Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT và  Needfood cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn  bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Needfood, Needfood sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch Needfood cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho  các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood qua địa chỉ email: contact@Needfood.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐTNeedfood.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT và  Needfood sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX.Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT Ứng dụng Needfood

Quyền của Ban quản lý Website/Ứng dụng Sàn giao dịch TMĐT Needfood

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt  quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Vì chỉ là đơn vị trung gian giới thiệu, đăng tải thông tin chứ không trực tiếp sản xuất, phát hành hay cung ứng bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào từ phía nhà cung cấp nên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood được miễn trừ tất cả trách nhiệm liên quan đến số lượng, chất lượng, độ an toàn và tính hợp pháp của các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood. Đồng thời Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood cũng được miễn trừ tất cả trách nhiệm liên quan đến các hành vi ứng xử, thái độ phục vụ và các phát sinh từ nhân viên của phía nhà cung cấp.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website/Ứng dụng Sàn giao dịch TMĐT Needfood

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của nhà cung cấp trên Website/Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ- CP và các quy định tại Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BCT.

Ban quản lý sàn sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc hàng hóa giả như sau:

-           Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

-           Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

-           Yêu cầu nhà cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận và xử lý những phản ánh từ phía người dùng, khách hàng mua, khách hàng bán.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood chịu trách nhiệm xây dựng Website/Ứng dụng bao gồm một  số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website/Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Needfood.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu  xảy ra tranh chấp giữa khách hàng/người tiêu dùng và nhà cung cấp. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu  nại từ khách hàng/người tiêu dùng và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu nhà cung cấp phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tuy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ có phương án giải yêu cầu nhà cung cấp đền bù cho khách hàng/người tiêu dùng, sẽ khóa tài khoàn thành viên nhà cung cấp.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website/Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Needfood.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Website/Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Needfood.

Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X.Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NEEDFOOD

Quyền của đối tác (người bán, nhà cung câp…) trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood

Thành viên nhà cung cấp sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood thông qua trang Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên nhà cung cấp sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên nhà cung cấp có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên nhà cung cấp được quyền yêu cầu thành viên khách hàng thanh toán đúng và đủ cho các chi phí đơn hàng, triển khai dịch vụ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung câp…) trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood

Thành viên nhà cung cấp sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên nhà cung cấp cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood là chính xác.

Thành viên nhà cung cấp tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website/Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Needfood.

Thành viên nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa khách hàng/người tiêu dùng và nhà cung cấp diễn ra qua Sàn.

Thành viên nhà cung cấp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng/người tiêu dùng nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về nhà cung cấp.

Thành viên nhà cung cấp cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên nhà cung cấp cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp  và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trong Quy định này.

Thành viên nhà cung cấp không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website/Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Needfood.

Thành viên nhà cung cấp phải cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho thành viên khách hàng/người tiêu dùng đúng theo những thông tin được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên nhà cung cấp phải đảm bảo số lượng, chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp của các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp cho thành viên khách hàng/người tiêu dùng.

Thành viên nhà cung cấp không được tự ý thu thêm, vượt mức giá đã được thống nhất và đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood mà không báo trước cho BQL Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood ít nhất 07 ngày làm việc.

Thành viên nhà cung cấp phải tiếp nhận và xử lý thỏa đáng mọi khiếu nại của thành viên khách hàng/người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Thành viên nhà cung cấp có nghĩa vụ đào tạo, quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần nhân viên của mình trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam khi triển khai dịch vụ, không gây ra bất kỳ hành vi nào gây tổn hại, xúc phạm đến thể trạng, tài sản, sức khỏe tinh thần…cho thành viên người tiêu dùng/khách hàng.

Trách nhiệm tuân thủ Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP như sau:

o   Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

o   Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

o   Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

o   Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

o   Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

o   Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Quyền của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ...) trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood thông qua trang Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng được quyền bình luận đúng sự thật về sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng được quyền yêu cầu, khiếu nại giải quyết, bồi thường cho các phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tính bảo mật của thông tin cá nhân.

Trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ...) trên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng/khách hàng diễn ra qua Sàn.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp  và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood trong Quy định này.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website/Ứng dụng sàn giao dịch TMĐT Needfood.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng không được khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản người dùng khác.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng không được sử dụng dịch vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng tham gia sử dụng Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood cam kết không thỏa thuận riêng, khuyến dụ nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood vào làm việc mà không thông qua BQL Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood. Nếu bị phát hiện vi phạm, thành viên sẽ phải bồi thường chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên đó cho BQL Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood.

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng có trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không được có những hành vi khiếm nhã, xâm phạm, gây ảnh hưởng đến thể trạng, tài sản, sức khỏe tinh thần của nhân viên thực hiện dịch vụ của nhà cung cấp

Thành viên người tiêu dùng/khách hàng có trách nhiệm tự quản lý tài sản của mình. Nếu khách hàng phát hiện nhân viên thực hiện dịch vụ của nhà cung cấp có những hành vi sai trái, phạm pháp thì khách hàng có nghĩa vụ chủ động thông báo cho BQL Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood biết rõ. Cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra về việc sai phạm này, Khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood. Nếu vi phạm, Khách hàng phải thanh toán cho BQL Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood tất cả chi phí phát sinh thực tế.

XI.Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT Ứng dụng Needfood cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Needfood cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Needfood có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên TMĐT Ứng dụng Needfood

XII.Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/nhà cung cấp hàng khi sử dụng Needfood làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Needfood theo thông tin dưới  đây để  được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử và  Needfood

Địa chỉ: Số 14 Ngách 236/3 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: contact@Needfood.vn

  • Hotline: 0977 552 589