Pham Cong Food

Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) theo đuổi hai mục tiêu: hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn (Giáo Dục) và hỗ trợ nhân ái (Sức Khỏe) 

Ngoài ra, chúng tôi tài trợ những dự án về (Y tế) có tiềm năng mang lại sức khỏe cho người dân

 

Chúng tôi tin rằng một xã hội phát triển, cần nhiều sự kết nối để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, việc thúc đẩy những dự án phát triển nơi con người được khuyến khích khai phá tiềm năng và trang bị công cụ, cũng sẽ chấm dứt cái nghèo và tạo nên sự bình đẳng.

 

Một phần công sức nhỏ bé của chúng tôi, hy vọng tạo đóng góp cho đất nước Việt Nam thêm tươi đẹp, con người Việt nam thêm hạnh phúc