Sản phẩm cùng nhóm

Nem Chua Rán

30,000đ/6 Chiếc

Khoai Tây Chiên

25,000đ/Gói

Khoai Lang Kén

30,000đ/Xuất

Đùi Gà Rán

27,000đ/Hộp

Pizza Bò Bằm S

39,000đ/Hộp

Mực Xoắn

30,000đ/Hộp

Bào Ngư

30,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích S

29,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm S

45,000đ/Hộp

PIzza Hải Sản S

45,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm S

35,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - M

65,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - M

89,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm - M

89,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm - M

69,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm XL

129,000đ/Hộp

Pizza Bò Bằm Xl

139,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Xl

159,000đ/Hộp

Gà Xiên Que

15,000đ/Hộp

Lạp Sườn Tươi

10,000đ/Chiếc

Xúc Xích Lốc Xoáy

20,000đ/Chiếc

Kimpab chiên 2 set

30,000đ/Chiếc

COMBO 3 Pizza 16cm

109,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Xl

160,000đ/Hộp

Hồng Trà Sữa - M

20,000đ/Cốc

Hồng Trà Sữa - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Dâu - M

20,000đ/Cốc

Trà Sữa Dâu - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Nho - M

20,000đ/Cốc

Trà Sữa Nho - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Việt Quất - M

20,000đ/Cốc

Trà Sữa Việt Quất - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Chanh Dây - M

20,000đ/Cốc

Trà Sữa Chanh Dây - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Khoai Môn - M

20,000đ/Cốc

Trà Sữa Khoai Môn - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Bạc Hà - M

20,000đ/Cốc

Trà Sữa Bạc Hà - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Socola - M

20,000đ/Cốc

Trà Sữa Socola - L

25,000đ/Cốc

Trà Sữa Trà Xanh - M

20,000đ/Hộp

Trà Sữa Trà Xanh - L

25,000đ/Cốc

Việt Quất Sữa Đá - M

25,000đ/Cốc

Việt Quất Sữa Đá - L

30,000đ/Hộp

Dâu Tây Sữa Đá Xay - M

25,000đ/Hộp

Dâu Tây Sữa Đá Say - L

30,000đ/Hộp

Chanh Dây Đá Say - M

25,000đ/Hộp

Chanh Dây Đá Say - L

30,000đ/Hộp

Hồng trà Chanh M

25,000đ/Cốc

Hồng trà Chanh L

30,000đ/Cốc

Hồng trà Dâu Tây M

20,000đ/Cốc

Hồng trà Dâu Tây L

25,000đ/Cốc

Hồng trà Nho M

20,000đ/Cốc

Hồng trà Nho L

25,000đ/Cốc

Hồng trà Việt Quất M

20,000đ/Hộp

Hồng trà Việt Quất L

25,000đ/Cốc

Hồng trà Chanh Dây M

20,000đ/Cốc

Hồng trà Chanh Dây L

25,000đ/Hộp

Olong vải M

20,000đ/Hộp

Olong vải L

25,000đ/Cốc

Olong Hoa Hồng M

20,000đ/Cốc

Olong Hoa Hồng L

25,000đ/Cốc

Trà Đào M

20,000đ/Cốc

Trà Đào L

25,000đ/Cốc

Trà Đào Cam Xả M

25,000đ/Cốc

Trà Đào Cam Xả L

30,000đ/Cốc

MATCHA latte M

25,000đ/Cốc

MATCHA latte L

30,000đ/Cốc

Việt Quất Sữa Chua M

25,000đ/Cốc

Việt Quất Sữa Chua L

30,000đ/Cốc

Dâu Tây Sữa Chua M

25,000đ/Cốc

Dâu Tây Sữa Chua L

30,000đ/Cốc

Chanh Dây Sữa Chua M

25,000đ/Cốc

Chanh Dây Sữa Chua L

30,000đ/Hộp

Sữa Chua Thạch M

25,000đ/Cốc

Sữa Chua Thạch L

30,000đ/Cốc

SCD Nguyên Vị - M

25,000đ/Hộp

SCD Nguyên Vị L

40,000đ/Hộp

SCD Cacao M

30,000đ/Hộp

SCD Cacao L

45,000đ/Cốc

SCD Matcha M

30,000đ/Cốc

SCD Matcha L

45,000đ/Hộp

SCD Việt Quất M

30,000đ/Hộp

SCD Việt Quất L

45,000đ/Hộp

SCD Dâu Tây M

30,000đ/Hộp

SCD Dâu Tây L

45,000đ/Hộp

Topping thạch dừa

5,000đ/Hộp

Topping Trân châu trắng 3Q

10,000đ/Hộp

Topping Trân Châu Đen

5,000đ/Hộp

Topping Kem tươi

5,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - S

29,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu - S

35,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - S

39,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - S

50,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - M

65,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu - M

69,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - M

89,000đ/Hộp

Xúc Xích SuMo

10,000đ/Chiếc

Xúc Xích Horapa

15,000đ/Chiếc

Chả Giò Xiên Que

15,000đ/Chiếc

Xúc Xích Phomai

7,000đ/Hộp

Cá Viên

7,000đ/Chiếc

Bò Viên

7,000đ/Hộp

Tàu Hũ Cá

7,000đ/Chiếc

Gà Dòn Cay

28,000đ/Gói

Gà Giòn Giòn

28,000đ/Hộp

Gà Phomai

45,000đ/Chiếc

Gà Taekbak

25,000đ/Chiếc

Thịt Gà Truyền Thống _Cánh

23,000đ/Chiếc

Thiệt gà truyền thống _ đùi

39,000đ/Chiếc

Thịt Gà Truyền Thống _Sườn

19,000đ/Chiếc

Cánh Teen Teen

23,000đ/Chiếc

Khoai tây lắc

15,000đ/Chiếc

Chân Gà Chiên Giòn

9,000đ/Hộp

Trà Chanh Truyền Thống

10,000đ/Cốc

Trà Chanh chanh leo

15,000đ/Cốc

Trà Chanh dâu tây

10,000đ/Cốc

Trà Chanh kiwi

15,000đ/Cốc

Trà Chanh Việt quất

7,923đ/Hộp

Trà Chanh Xoài

15,000đ/Hộp

Trà Chanh Nha đam

15,000đ/Cốc

Trà tắc hương lài

10,000đ/Cốc

Trà Tắc nha đam

15,000đ/Cốc

Trà sữa truyền thống

25,000đ/Cốc

Trà sữa Dâu tây

25,000đ/Cốc

Trà sữa Bạc hà

25,000đ/Cốc

Trà sữa socola

25,000đ/Kg

Trà sữa Nho đen

25,000đ/Cốc

Trà sữa Kiwi

25,000đ/Cốc

Trà sữa Việt Quất

25,000đ/Cốc

Trà sữa Chanh leo

25,000đ/Cốc

Trà sữa Caramen

25,000đ/Cốc

Trà sữa Táo xanh

25,000đ/Cốc

Trà sữa Dưa vàng

25,000đ/Cốc

Trà đào

25,000đ/Cốc

Cacao

20,000đ/Cốc

Me Đá

15,000đ/Cốc

Chanh Leo Sữa

20,000đ/Cốc

Trà Thái

15,000đ/Cốc

Sữa Chua Trân Châu

20,000đ/Cốc

Sữa Chua Vị Hoa Quả

20,000đ/Cốc

Ngô Chiên

30,000đ/Xuất

Nem Chua Rán

5,000đ/Chiếc

PhoMai Que

6,000đ/Chiếc

Bánh Gạo Tokboki

30,000đ/Xuất

Khoai Lang Kén

25,000đ/Xuất

KimPab Chiên

35,000đ/Xuất

Khoai Lang Kén

25,000đ/Xuất

Pizza Thập Cẩm size-M

89,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm size-Xl

159,000đ/Hộp

Pizza Hải sản size-s

50,000đ/Hộp

Pizza hải sản size-M

89,000đ/Hộp

Pizza Hải sản size-XL

159,000đ/Hộp

Pizza xá xíu size-s

35,000đ/Hộp

Pizza xá xíu size-XL

129,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-S

29,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-M

65,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-XL

139,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-Xl

139,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size -S

39,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size-XL

139,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-XL

139,000đ/Hộp

Khoai Tây Chiên

30,000đ/Xuất

Khoai Lang Kén

30,000đ/Xuất

Khoai Môn Lệ Phố

30,000đ/Xuất

Nem Chua Rán

30,000đ/Xuất

Phomai Que

30,000đ/Xuất

Đùi Gà Rán

35,000đ/Chiếc

KimBap Chiên

40,000đ/Xuất

Sữa Tươi Chiên

30,000đ/Xuất

Mực Xoắn

30,000đ/Xuất

Bào Ngư

30,000đ/Xuất

Gà Xiên Que

15,000đ/Chiếc

Lạp Sườn Tươi 4 chiec sống

26,000đ/Chiếc

Xúc Xích Hàn Quốc

15,000đ/Chiếc

Xúc Xích Chiên

10,000đ/Chiếc

Xúc Xích Lốc Xoáy

20,000đ/Chiếc

Coca-Cola

15,000đ/Cốc

S1:Pizza [S]+ Đồ Uống

59,000đ/Xuất

Kimbap chiên 2 cái Tươi

25,000đ/Xuất

COMBO 3 Pizza size 26

279,000đ/Xuất

COMBO P2

179,000đ/Xuất

COMBO P3

289,000đ/Xuất
Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ