COMBO 3 Pizza size 26

Giá: 279,000đ
Sản phẩm cùng nhóm

Nem Chua Rán

30,000đ/6 Chiếc

Khoai Tây Chiên

25,000đ/Gói

Khoai Lang Kén

30,000đ/Xuất

Đùi Gà Rán

27,000đ/Hộp

Pizza Bò Bằm S

39,000đ/Hộp

Mực Xoắn

30,000đ/Hộp

Bào Ngư

30,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích S

29,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm S

45,000đ/Hộp

PIzza Hải Sản S

45,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm S

35,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - M

65,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - M

89,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm - M

89,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm - M

69,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm XL

129,000đ/Hộp

Pizza Bò Bằm Xl

139,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Xl

159,000đ/Hộp

Gà Xiên Que

15,000đ/Hộp

Lạp Sườn Tươi

10,000đ/Chiếc

Xúc Xích Lốc Xoáy

20,000đ/Chiếc

Kimpab chiên 2 set

30,000đ/Chiếc

COMBO 3 Pizza 16cm

109,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Xl

160,000đ/Hộp

Topping thạch dừa

5,000đ/Hộp

Topping Trân Châu Đen

5,000đ/Hộp

Topping Kem tươi

5,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - S

29,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu - S

35,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - S

39,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - S

50,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - M

65,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu - M

69,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - M

89,000đ/Hộp

Xúc Xích SuMo

10,000đ/Chiếc

Xúc Xích Horapa

15,000đ/Chiếc

Chả Giò Xiên Que

15,000đ/Chiếc

Xúc Xích Phomai

7,000đ/Hộp

Cá Viên

7,000đ/Chiếc

Bò Viên

7,000đ/Hộp

Tàu Hũ Cá

7,000đ/Chiếc

Gà Dòn Cay

28,000đ/Gói

Gà Giòn Giòn

28,000đ/Hộp

Gà Phomai

45,000đ/Chiếc

Gà Taekbak

25,000đ/Chiếc

Thịt Gà Truyền Thống _Cánh

23,000đ/Chiếc

Thiệt gà truyền thống _ đùi

39,000đ/Chiếc

Thịt Gà Truyền Thống _Sườn

19,000đ/Chiếc

Cánh Teen Teen

23,000đ/Chiếc

Khoai tây lắc

15,000đ/Chiếc

Chân Gà Chiên Giòn

9,000đ/Hộp

Bánh Gạo Tokboki

30,000đ/Xuất

Khoai Lang Kén

25,000đ/Xuất

KimPab Chiên

35,000đ/Xuất

Khoai Lang Kén

25,000đ/Xuất

Pizza Thập Cẩm size-M

89,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm size-Xl

159,000đ/Hộp

Pizza Hải sản size-s

50,000đ/Hộp

Pizza hải sản size-M

89,000đ/Hộp

Pizza Hải sản size-XL

159,000đ/Hộp

Pizza xá xíu size-s

35,000đ/Hộp

Pizza xá xíu size-XL

129,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-S

29,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-M

65,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-XL

139,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-Xl

139,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size -S

39,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size-XL

139,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-XL

139,000đ/Hộp

Khoai Tây Chiên

30,000đ/Xuất

Khoai Lang Kén

30,000đ/Xuất

Khoai Môn Lệ Phố

30,000đ/Xuất

Nem Chua Rán

30,000đ/Xuất

Phomai Que

30,000đ/Xuất

Đùi Gà Rán

35,000đ/Chiếc

KimBap Chiên

40,000đ/Xuất

Sữa Tươi Chiên

30,000đ/Xuất

Mực Xoắn

30,000đ/Xuất

Bào Ngư

30,000đ/Xuất

Gà Xiên Que

15,000đ/Chiếc

Lạp Sườn Tươi 4 chiec sống

26,000đ/Chiếc

Xúc Xích Hàn Quốc

15,000đ/Chiếc

Xúc Xích Chiên

10,000đ/Chiếc

Xúc Xích Lốc Xoáy

20,000đ/Chiếc

S1:Pizza [S]+ Đồ Uống

59,000đ/Xuất

Kimbap chiên 2 cái Tươi

25,000đ/Xuất

COMBO P2

179,000đ/Xuất

COMBO P3

289,000đ/Xuất
Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ