Pizza Gà Nấm - M

Giá: 69,000đ
Sản phẩm cùng nhóm

Pizza Bò Bằm S

39,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích S

29,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm S

45,000đ/Hộp

PIzza Hải Sản S

45,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm S

35,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - M

65,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - M

89,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm - M

89,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Gà Nấm XL

129,000đ/Hộp

Pizza Bò Bằm Xl

139,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Xl

159,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Xl

160,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - S

29,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu - S

35,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - S

39,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - S

50,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích - M

65,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu - M

69,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm - M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản - M

89,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm size-M

89,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm size-Xl

159,000đ/Hộp

Pizza Hải sản size-s

50,000đ/Hộp

Pizza hải sản size-M

89,000đ/Hộp

Pizza Hải sản size-XL

159,000đ/Hộp

Pizza xá xíu size-s

35,000đ/Hộp

Pizza xá xíu size-XL

129,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-S

29,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-M

65,000đ/Hộp

Pizza Xúc Xích Size-Xl

129,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Xá Xíu Size-XL

139,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Bò Băm Size-Xl

139,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size -S

39,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Thập Cẩm Size-XL

139,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-S

39,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-M

79,000đ/Hộp

Pizza Hải Sản Size-XL

139,000đ/Hộp

S1:Pizza [S]+ Đồ Uống

59,000đ/Xuất

COMBO 3 Pizza size 26

279,000đ/Xuất

COMBO P2

179,000đ/Xuất

COMBO P3

289,000đ/Xuất
Khuyến Mại Sốc 1 GIỜ